În atenția tuturor persoanelor fizice și juridice!

Comitetul de organizare a celei de-a 6-a ediții a Conferinței Internaționale Rural Space and Local Development, care va avea loc în perioada 23-27 iulie 2014 la Cluj-Napoca vă solicită sprijinul în organizarea acestui eveniment de anvergură internațională. În acest sens, toți cei care doresc și au posibilități financiare sau materiale sunt rugați să consulte portofoliul de sponsorizare și să ne contacteze în vederea semnării unui contract de sponsorizare.

Ce putem noi oferi sponsorilor?

Ca răspuns la eventualul efort financiar realizat de sponsori, echipa de organizare a celei de-a 6 ediţii a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development 2014 va întreprinde următoarele acţiuni:

Promovare directă şi indirectă prin:
- inserarea logo-urilor firmelor, organizaţiilor sponsorilor şi a URL-urilor ce vor face trimitere către site-urile proprii atât pe website-ul conferinţei cât şi în revista dedicată acesteia http://conference.ubbcluj.ro/rsld/;
- inserarea logo-urilor firmelor, organizaţiilor şi a numelor persoanelor având calitatea de sponsori pe slide-urile de prezentare şi bannere pe toată perioada derulării activităţilor conferinţei;
- menţionarea sponsorilor în discursurile organizatorilor;
- inserarea logo-urilor sponsorilor în cadrul circularelor;
- oferirea unor pliante cu informaţii legate de fiecare sponsor fiecărui participant sau invitat;
- oferirea spre consum a produselor specifice fiecărui sponsor (unde va fi cazul).

Portofoliul de sponsorizare

Contract de sponsorizare

Date de contact:
Conferinţa Internaţională Rural Space and Local Development
Web: http://conference.ubbcluj.ro/rsld/
E-mail: rsld_ubbcluj@yahoo.com

Cont bancar:
Banca: TREZORERIA Cluj-Napoca
Str. Piaţa Avram Iancu, Nr. 19, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400117
Cod Fiscal: 4305849

Cont IBAN (RON): RO76TREZ216504601x007224
SWIFT: TREZROBU

Cont IBAN (EURO): RO16RNCB0106026604700008
SWIFT: RNCBROBU

Persoane de contact:

Şef. lucr. dr. Diana-Elena ALEXANDRU
Tel. mobil: +40 740 264 148
Conf. dr. Vasile ZOTIC
Tel. mobil: +40 745 204 995

 

 

Ne exprimăm recunoștința față de sponsorii acestei ediții:

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Tel: +(40) 264 405 300
Fax: +(40) 264 591 906
E-mail: ubb.news@ubbcluj.ro
Web: http://www.ubbcluj.ro/index.html
Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Str. Clinicilor, nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România 
Tel: +(40) 264 592 214,  +(40) 264 591 807
Fax: +(40) 264 597 988 
E-mail: geogr@geografie.ubbcluj.ro,
Web: http://geografie.ubbcluj.ro

JIDVEI ROMANIA
Str. Gării, nr. 32, Jidvei, România
Tel:  +(40) 258 881 881 
Fax: +(40) 258 881 666 
E-mail:  office.jidvei@jidvei.ro
Web: http://www.jidvei.ro
Restaurant VALAHIA
Str. Govora, nr. 27, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 427 588
Fax: +(40) 264 427 588
E-mail: alexx.fabian@yahoo.com
Web: http://www.restaurantvalahiacluj.ro
SC. ARTA CULINARĂ SA
Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 595 532
Fax: +(40) 264 594 494                                                                               
E-mail: office@artaculinaracluj.ro
Web: http://artaculinaracluj.ro
FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (FNTM)
Str. Dumbrava Roşie, nr. 2, Sector 2, Bucureşti, România
Tel:  +(40) 21 3183874
Fax: +(40) 031 8145925
E-mail: info@fntm.ro
Web: http://www.fntm.ro
SC. CARMES ALBA SRL
Localitatea Mesentea, nr. 1B, Comuna Galda de Jos, Judeţul Alba, România
Tel:  +(40) 732 667 387
Fax: +(40) 732 667 387                                                                              
E-mail: office@carmes.ro
Web: http://www.carmes.ro
SC. FLOROMAR PROD SRL
Str. G-ral. Eremia Grigorescu,  400292, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 420 404
Fax: +(40) 264 420 404
E-mail: licafodorean@yahoo.com
Web: -
SC COMGABY MOLN SRL, FLORĂRIA MAGNOLIA
Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 5,  400192, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 592 830
Fax: +(40) 264 592 830
E-mail: flori@magnolia.ro
Web: http://www.magnolia.ro
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
Calea Dorobanţilor nr. 106, 400609, Cluj-Napoca, Romania
Tel:  +(40) 372 640 000
Fax: +(40) 372 640 070
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Web: http://www.cjcluj.ro
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA
Str. Moţilor, nr. 3, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 591 516
Fax: +(40) 264 591 516
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Web: http://www.primariaclujnapoca.ro
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Piaţa Ion I. C. Bratianu nr. 1, 510118, Alba Iulia, România
Tel:  +(40) 258 813 380
Fax: +(40) 258 813 325
E-mail: www.cjalba.ro
Web: http://www.cjcluj.ro
CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ, CLUJ-NAPOCA
B-dul Eroilor, nr. 6-8, 400129, Cluj-Napoca, România
Tel:  +(40) 264 452 244
Fax: +(40) 264 452 249
E-mail: office@visitcluj.ro
Web: http://www.visitclujnapoca.ro
PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, JUDEŢUL ALBA, ROMÂNIA
Str. Principală, nr. 59, 517390, Comuna Livezile, Judeţul Alba, România
Tel:  +(40) 258 868 120
Fax: +(40) 258 868 222
E-mail:  secretar@primarialivezile.ro
Web: http://www.primarialivezile.ro