Conferinţa a fost inaugurată în anul 1998 de către Prof. univ. dr. Vasile SURD din dorinţa de a scoate din anonimat studiul spaţiului rural la Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi de a-l încadra în rând cu alte direcţii de cercetare din cadrul şcolii geografice clujene. Cele cinci conferinţe organizate până la momentul actual sunt:

1. Conferinţa Internaţională Rural Space and Regional Development, 2-5 iunie 1998, Cluj-Napoca – Turda – Miceşti, ROMÂNIA.
2. Conferinţa Internaţională Rural Space and Regional Development, 26-30 septembrie 2001, Cluj-Napoca – Miceşti – Vadu Izei – Baia Mare, ROMÂNIA.
3. Conferinţa Internaţională Rural Space and Local Development, 22-24 iunie 2006, Cluj-Napoca – Turda – Miceşti, ROMÂNIA.
4. Conferinţa Internaţională Rural Space and Local Development, cu tema Regeneration of the rural space, 22-24 iulie 2010, Bistriţa, ROMÂNIA.
5. Conferinţa Internaţională Rural Space and Local Development, cu tema Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future Challenges, 18-22 iulie 2012, Sighetu Marmației, ROMÂNIA.


Acestea au avut un larg ecou pe plan intern, dar mai ales pe plan internaţional, fiind onorate de-a lungul timpului cu prezenţa unor specialişti de prestigiu din ţări ca: Germania, Franţa, Austria, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Rusia, SUA, Ucraina, Japonia, India, Iran, Polonia, Republica Cehă, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii, Israel, Olanda, Tunisia, Slovacia, Suedia, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Macedonia, Turcia, Italia, Spania.

Primele două ediţii (1998 şi 2001) au pus accentul pe spaţiul rural şi dezvoltarea regională iar ediţiile din 2006, 2010 și 2012 pe spaţiul rural şi dezvoltarea locală.

Primele trei ediţii s-au concretizat prin publicarea volumelor conferinţei ce cuprind toate lucrările prezentate în cadrul acestora. Începând cu ediţia a 4-a din 2010, lucrările prezentate la conferinţă sunt publicate în revista Journal of Settlements and Spatial Planning, editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism.

Temele majore ale conferinţei RSLD 2014 sunt următoarele:
  1. Abordări teoretice şi metodologice ale conceptului de spaţiu rural periferic
  2. Comunităţi locale în spaţiile rurale periferice. Statut, dinamică, tendinţe
  3. Managementul habitatului şi resurselor din spaţiile rurale periferice
  4. Reconstrucţie şi prezervare  environmentală în spaţiile rurale periferice
  5. Activităţi economice în spaţiile rurale periferice
  6. Politici şi practici de dezvoltare a spaţiile rurale periferice
  7. Tradiţional vs. modern în spaţiile rurale periferice
  8. Turismul – activitate economică alternativă în spaţiile rurale periferice

Conferinţa este organizată de către Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism sub patronajul Facultăţii de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Aceasta se organizează o dată la doi ani, având o temă distinctă, impusă de contextul social şi stadiul cercetărilor în domeniu. În cadrul fiecărei teme sunt structurate un număr variabil de secţiuni care au rolul de a ghida aria tematică a lucrărilor.
Conferinţa are caracter internaţional iar limbile oficiale ale conferinţei sunt engleza şi româna.

Locul de desfăşurare a conferinţei este modificat la fiecare ediţie, acesta fiind anunţat din timp participanţilor.
Conferinţa se desfăşoară pe durata a 3-5 zile, în care, pe lângă activităţile ştiinţifice, sunt incluse şi numeroase activităţi sociale (spectacole folclorice, vernisaje, lansări de carte, expoziţii tematice) dintre care se remarcă aplicaţia de teren. Aceasta este organizată pe un traseu ales în conformitate cu tema conferinţei, având ca scop prezentarea şi punctarea fenomenelor şi proceselor din teren.