Distinşi invitaţi, dragi colegi,

Animaţi de dorinţa sinceră de a pune în lumină factorii şi elementele care stau la baza dezvoltării rurale locale, organizăm cea de a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Rural Space and Local Development”, cu tema “Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development”.
Într-o lume aflată în faţa globalizării, procesul de dezvoltare omite adesea “energiile potenţiale” ale teritoriului şi a comunităţilor locale, care pot constitui suportul real al susţinerii evoluţiei rurale spre progres şi bunăstare.
Înclinând să nu fim adepţii unei urbanizări rapide şi “sălbatice” ci, mai degrabă, a modernizării spaţiului rural după tipare de convergenţă optime şi armonioase cu cadrul natural, ca suport principal al susţinerii unei dezvoltări durabile, conferinţa organizată de noi îşi propune să deschidă larg porţile unei dezbateri plenare interdisciplinare. Între abordările de natură ştiinţifică a spaţiului rural, se regăsesc deopotrivă aspecte de ordin demografic, economic, infrastructural şi de habitat, ecologic, administrativ, politic şi turistic.
Vă invităm astfel, cu aceeaşi generozitate şi spirit colegial, pe care sperăm că le-am demonstrat în cadrul ediţiilor anterioare, din anii 1998, 2002, 2006, 2010 şi 2012 ,să contribuiţi cu toată priceperea Dumneavoastră la statuarea unui nou demers în cunoaşterea ştiinţifică a spaţiului rural şi, implicit, la evidenţierea aspectelor esenţiale ale dezvoltării locale. În acest sens, conferinţa din acest an îşi focalizează aria tematică în jurul a 8 secţiuni, particularizate pe problemele majore ale ruralului periferic din România, din care se pot desprinde soluţii practice cu posibilităţi ulterioare de implementare.
Conferinţa noastră şi-a ales cadrul de manifestare municipiul Cluj-Napoca. Colegii noştri şi instituţiile administraţiei publice locale sunt hotărâte să susţină desfăşurarea conferinţei la standarde infrastructurale şi ambientale cât mai potrivite.
Cea de a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Rural Space and Local Development” este dedicată celui de-al 33-lea Congres al Uniunii Internaţionale de Geografie (UIG), care va avea loc în anul 2016 la Beijing, China.
Vă urăm, încă de acum, un sincer şi amical bun venit la conferinţă!

Secţiunile conferinţei sunt următoarele:

1. Abordări teoretice şi metodologice ale conceptului de spaţiu rural periferic
2. Comunităţi locale în spaţiile rurale periferice. Statut, dinamică, tendinţe
3. Managementul habitatului şi resurselor din spaţiile rurale periferice
4. Reconstrucţie şi prezervare environmentală în spaţiile rurale periferice
5. Activităţi economice în spaţiile rurale periferice
6. Politici şi practici de dezvoltare a spaţiile rurale periferice
7. Tradiţional vs. modern în spaţiile rurale periferice
8. Turismul – activitate economică alternativă în spaţiile rurale periferice