Începând cu data de 1 decembrie 2013 s-a lansat cea de a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development (RSLD 2014), cu tema Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development, care va avea loc în perioada 23-27 iulie 2014 în Cluj-Napoca, ROMÂNIA. Evenimentul este organizat de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism, Departamentul de Geografie Umană şi Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

În acelaşi timp, de la 1 decembrie s-a deschis apelul de lucrări şi prima etapă de înscriere la conferinţă conform programului anunţat. Pentru mai multe detalii privind programul şi tematica conferinţei va rugăm să consultaţi invitaţia, activând afişul conferinţei de mai jos. Pentru o mai bună vizualizare a invitaţiei vă recomandăm ca prima dată să descărcaţi fişierul.

Invitație conferință și apel lucrări

RSLD 2014 - videoclip

Informaţii generale

Perioada de desfăşurare: 23-27 iulie 2014
Locul desfăşurării: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Organizatori: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană şi Turism, Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism


Preşedintele comitetului de organizare:
Prof. univ. Dr. Vasile SURD

Comitetul de organizare:
Conf. dr. Vasile ZOTIC
Şef lucr. dr. Diana-Elena ALEXANDRU
Şef lucr. dr. Viorel PUIU
Conf. dr. Ştefan DEZSI
Şef lucr. dr. Oana-Ramona ILOVAN
Drd. George GAMAN
Drd. Bianca-Sorina RĂCĂŞAN
Drd. Maria-Cristina ONEŢ
Drd. Alexandru Sabin NICULA
Drd. Elena-Simona BALEA
Masterand Zoltan MAROŞI
Masterand Gyorgy ALBERT

Prof. Ion MIHACEA

Persoana de contact:      
Diana-Elena ALEXANDRU rsld_ubbcluj@yahoo.com sau rsld.ubbcluj@gmail.com

CALENDAR

Înregistrarea rezumatului lucrării: 1 decembrie 2013 - 15 iunie 2014
Primul termen:  1 martie 2014
Al doilea termen:  1 mai 2014
Ultimul termen:  15 iunie 2014
Circulara a 2-a: 15 februarie 2014
Confirmarea acceptării de participare: 15 iunie 2014
Programul final: 1 iulie 2014
Confirmarea înregistrării: 1 iulie 2014 (confirmare doar după achitarea taxei de participare)

Limba oficială a conferinţei
Comunicarea în cadrul secţiunilor conferinţei se va face în limba română şi limba engleză. Se va asigura traducere simultană dacă va fi necesar. 

Prezentarea lucrărilor
Participanţii sunt invitaţi să propună lucrări pentru a fi susţinute pe secţiuni sub forma prezentării orale sau poster, în limba română sau engleză. Posterele vor fi afişate pe tot parcursul conferinţei. Posterele reprezintă o secţiune importantă a conferinţei. Mai multe detalii despre perioada de timp rezervată pentru comunicări şi discuţii vor fi disponibile în circulara a 2-a.

Excursii şi activităţi sociale
Vom organiza o serie de activităţi social-culturale înainte şi după conferinţă. Mai multe detalii despre acestea şi poziţionarea în program vor fi prezentate în programul final.