Trimiterea rezumatelor

Aducem la cunoştinţă autorilor că rezumatele lucrărilor vor fi acceptate pentru înregistrare până la data de 15 iunie 2014, ultimul termen.
Încurajăm contribuţii atât pentru includerea în sesiunea plenară de comunicări, cât şi pentru prezentări în cadrul secţiunilor şi postere.
Dorim ca toţi participanţii să trimită rezumatele lucrărilor în extenso, maximum 1 pagină, în format MS Word 1997 - 2003, în limba engleză, în momentul înregistrării la conferinţă. De asemenea, abstractele pot conţine schiţe, grafice sau figuri.
Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volumul de rezumate care va fi oferit tuturor participanţilor.
Toţi autorii vor fi anunţaţi cu privire la acceptarea şi includerea lucrărilor în programul conferinţei.

Adresa de e-mail şi persoana de contact  la care se vor trimite formularele de înscriere şi rezumatele:
E-mail: rsld_ubbcluj@yahoo.com sau rsld.ubbcluj@gmail.com 

Persoana de contact: Diana-Elena ALEXANDRU